logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
FOLLOW US
Späť nahor

Obchodné podmienky

 / Obchodné podmienky

Základné údaje

Prevádzka: EM Centrum, Tatranská 1472, 053 11 Smižany
E-mail: objednavky@pizzabavaria.sk
Telefón: 0944 667 447, 0944 290 294

Obchodné podmienky sú upravené v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka medzi:

Pizza Bavaria s.r.o. (od: 24.05.2013) Sídlo: Francisciho 45,Levoča 054 01 IČO: 47 168 226 (ďalej ako „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „Zákazník“)

Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetovej stránke predávajúceho, na prevádzke predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

2. Objednávka

Zákazník si vyberie požadovaný tovar v danej sekcii, v ktorej sa tento tovar nachádza.
V položke tovaru sa nachádza cena, názov a zloženie tovaru. V objednávkovom formulári kupujúci
vyplní všetky potrebné údaje. Objednávku je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej
na internetovej stránke www.pizzabavaria.sk. Taktiež je zákazníkovi umožnená objednávka na konkrétny
čas (len počas prevádzkového času daného dňa) alebo osobný odber priamo na prevádzke (zákazník uvedie v poznámke objednávkového formulára . Zákazník jednotlivé položky tovaru vkladá vo zvolenom množstve do nákupného košíka. Minimálna výška objednávky pre doručenie je stanovená platným cenníkom pre donášku pre jednotlivé zóny, uvedeného na internetovej stránke prevádzky. Všetky ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej
hodnoty. Po výbere tovaru a kontrole údajov, zákazník uskutoční objednávku stlačením tlačidla
„OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Prevádzka následne do 3 minút potvrdí alebo zamietne objednávku.
Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky na telefónom čísle 0944 667 447, alebo 0944 290 294. Zákazník prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté predávajúcemu sú pravdivé
a správne.

3. Platobné podmienky

Zákazník má možnosť si zvoliť z niektorých spôsobov úhrady objednaných jedál:
1. hotovostná platba pri prevzatí tovaru od kuriéra
2. platba kartou pri prevzatí tovaru od kuriéra

Zákazník spôsob platby vyberie v objednávkovom formulári

4. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde
k závažným okolnostiam vo výrobe alebo donáške objednaného tovaru. V prípade, že nastanú
tieto okolnosti, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom
postupe. Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku, ak objednávka neobsahovala potrebné
údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa). Zákazník má právo odmietnuť dodanie tovaru zjavne poškodeného.

5. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať tovar, či nie je poškodený, zodpovedá objednanému množstvu, hmotnosti, akosti. Pokiaľ má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí zákazník uplatniť v čo najkratšom možnom čase po jeho prevzatí.

Reklamácie sa vybavujú:
– telefonicky (v pracovných hodinách na čísle 0944 667 447, alebo 0944 290 294)
– mailom (e-maily zasielajte na adresu: objednavky@pizzabavaria.sk)
– osobne na adrese prevádzky

V prípade uplatnenej reklamácie je zákazník povinný uviesť dôvody reklamácie.

6. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníka je zabezpečená v súlade so Zákonom o ochrane
osobných údajov. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, adresa,
bydlisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich
so službami predávajúceho na emailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke. Osobné údaje
budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
Vaše údaje slúžia aj na správne a včasné dodanie Vami objednaného tovaru. Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej osobe a chránime ich pred

OBJEDNÁVKY: 0944 667 447 / 0944 290 294

X
X
Košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
X